Info Primarie
20/03/2017 -  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale face cunoscut prin prezentul anunț, disponibilitatea materialelor informative referitoare la măsuri de mediu și climă
14/03/2017 -  Primăria comunei Proviţa de Jos, organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant pe perioadă nedeterminată pentru funcţie publică: - inspector, clasa I, grad profesional asistent in cadrul compartimentului ADMINISTRAŢIE LOCALĂ
13/02/2017 -  Strategia anuala de achizitii pe anul 2017 si programul anual al achizitiilor publice pe anul 2017
17/11/2016 -  Primaria comunei Provita de Jos organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de inspector, clasa I, grad profesional asistent in cadrul compartimentului administratie locala (atribuţii in domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului).
15/07/2016 -  Decizia de a nu se supune procedurilor de evaluarea a impactului asupra mediului privind proiectul "lnstalatie de producere a energiei electrice cu gaze asociate de sonda la Parcul 448, Draganeasa"
07/07/2016 -  Decizia etapei de incadrare in cadrul procedurilor de evaluarea a impactului asupra mediului privind proiectul "lnstalatie de producere a energiei electrice cu gaze asociate de sonda la Parcul 448, Draganeasa"
06/07/2016 -  OMV Petrom S.A. anunta publicul interesat asupra intentiei de realizare si punere in functiune a unei "Centrale Termoelectrice G2P, la parc 448 Draganeasa
05/05/2016 -  Cu privire la delimitarea secţiilor de votare in comuna Proviţa de Jos, judeţul Prahova, pentru desfăşurarea alegerilor locale din data de 05.06.2016
04/03/2016 -  Primăria comunei Proviţa de Jos face cunoscut faptul că s-au aprobat condiţiile exercitării dreptului de acces al S.C. RCS&RDS S.A. , cu sediul in Bucureşti, la terenul in suprafaţă de 144 mp, necesar pentru amplasarea unui turn destinat serviciilor de comunicaţii electronice precum şi echipamentelor accesorii conexe.
20/10/2015 -  REGULAMENT de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare a localităţilor din judeţul PRAHOVA.
Regulamentul este postat pe site-ul www.adideseuriph.ro
20/05/2014 - 

Primaria comunei Provita de Jos organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de inspector, clasa I, grad profesional Asistent in cadrul compartimentului "Administratie fiscala si control comercial-investitii"


Vanzari Terenuri

Situatii Financiare


Comuna Proviţa de Jos este una din cele 104 localităţi ale judeţului Prahova şi constituie arealul de muncă, odihnă, cultură, activităţi sociale şi alte preocupări pentru cei aproximativ 2406 de locuitori ai săi.
Înconjurată de păduri de foioase, cu un relief submontan ce constituie un atu pentru această zonă, sperăm că în perioada următoare Proviţa de Jos să constituie un punct de atracţie pentru cei care preferă agroturismul, dar şi climatul puternic ionizat al zonei.
Comuna Proviţa de Jos este situată în Subcarpaţii Curburii la 7 km vest de Câmpina şi 100 km distanţă de Bucureşti. Pe de altă parte comuna este situată în vestul judeţului Prahova, la graniţa cu judeţul Dâmboviţa.


Home  |   prezentare |   istoric |  turism  |   contact
Copyright 2013 - Primaria provita de jos